Körverbunk Szany(Sopron m.)1974. A tánc mindig fontos szerepet töltött be a falusi emberek életében - színesebbé tette ünnepeiket, hétköznapjaikat. A táncismeret mindenki számára elengedhetetlen volt, a táncolni nem tudókat megszólták.
A magyar néptánc felfedezése a 18-19. század fordulójára tehető, amikor az érdeklődés a népköltészeten, a népdalon és a népszokásokon túl a néptáncra is kiterjedt, mint népünk jellemének egyik sajátos kifejezőjére. A néptáncok és népi tánczene feltárása ezután kezdődhetett. 1945 után államilag támogatott ügy. A táncok osztályozására csak a minden tényezőt átfogó komplex vizsgálódás után kerülhetett sor (1.tartalmi és funkcionális; 2.zenei; 3.formai vonások). Ezek alapján rajzolódtak ki az egyes táncdialektusok:

Tiszai

 

Erdélyi

 

Dialektus

-Dél-Alföld

Dialektus

-Mezőség

 

-Keleti -Felföld

 

-Kalotaszeg

 

-Tisza-vidéki Cigányság

 

-Maros-Küküllő- vidék

 

-Felső Tisza- Vidék

 

-Moldva

 

-Szilágyság

 

-Székelyföld

 

 

 

- Gyimes

 

 

 

-Bukovina

 

 

 

 

Nyugati

 

 

 

Dialektus

-Dél-Dunántúl

 

-Délkelet-Dunántúl

 

-Nyugat-Dunántúl

 

-Mezőföld

 

-Rábaköz

 

-Szlavónia

 

-Csallóköz

 

-Bácska

 

-Nyugat-Felföld

 

-Kalocsa-Sárköz

 

-Ipoly-Mente

 

-Kiskunság

 

 

 

-Galga-vidék


Bővebb információ a Wikipédián