XIV. Országos Népzenei Minősítő és Folklórfesztivál

 

 

 

A TISZA-FOLK Alapítvány

az NKA, Tiszakécske város és a tiszakécskei Arany János Művelődési Központ támogatásával megrendezi

a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA) által meghirdetett

pávakörök, népdalkörök, népzenei hangszeres együttesek, énekesek és hangszeres szólisták

 

XIV. Országos Népzenei Minősítését

(térségi és országos szinten).

 

Helyszín: Tiszakécske, Arany János Művelődési Központ

Időpont: 2007. október 06. (szombat)

A folklórfesztiválra szeretettel várunk mindenkit, akik szeretnének részesei lenni a nap eseményeinek. Legutóbb megrendezett minősítéssel egybekötött találkozónkon több, mint 600 fellépő vett részt fantasztikus élményekkel gazdagítva mindenkit - reméljük az idén is hasonlóképpen történik majd!

Tervezett program:

-   Az érkező együttesek bemutatkozása, eredményhirdetés, szakmai értékelés (jelentkező létszámtól függően délelőtt és délután is).

-   1600 – 1800:   Citerazenekarok Országos Találkozója

-   1900 – 2100:   A tiszakécskei Bokréta Citerazenekar 15. éves Jubileumi gálakoncertje

-   2100           Állófogadás, táncház

-   Igény szerint népzenei fórumot is szeretnénk rendezni „Egymás között a mai magyar népzenei mozgalom aktualitásairól” címmel.

-   A nap folyamán a gyermekek gyakorlott oktatók segítségével kézműveskedhetnek, népi technikákat tanulhatnak.

 

Kérünk minden jelentkezőt, hogy étkezési és szállásigényét előre jelezze!

(mivel ennek feltételei létszám-függőek)

 

Jelentkezési határidő: 2007. szeptember 10.

A jelentkezéseket a beérkezésük sorrendjében tudjuk elfogadni.

A részletes programtervet a jelentkezések összesítése után postázzuk.

 

Mindenkit szeretettel várunk Tiszakécskén 2007. október 6-n, akár minősülni szeretne, akár fellépőként kíván részese lenni egy fergeteges folklórnapnak!

 

További részletes információ és jelentkezési lap kérhető:

Koncz László, 6060 Tiszakécske, Tisza u. 13.

Tel: 30/261-2795

E-mail: koncz.laszlo@tiszafolk.hu

Fontos tudnivalók az Országos Népzenei Minősítőről

 

 

A minősítés rendszere:

Az együttesek és szólisták minősítése három szinten zajlik, melyek feltételezik és kiegészítik egymást. Az első szintet a térségi minősítők jelentik. A 13. Országos Népzenei Minősítőről szakmai fokozattal nem rendelkező, vagy ott Bronz szakmai fokozatot elérő szólisták és együttesek a térségi szinten kapcsolódhatnak be a minősítő rendszerbe. A 13. Országos Népzenei Minősítőn Ezüst, vagy Arany szakmai fokozattal rendelkező szólisták és csoportok számára a térségi minősítő rendezvényeken a részvétel ajánlott, de nem kötelező. Országos minősítő fokozat a második szakaszban, az országos szinten érhető el. A 14. országos népzenei minősítő rendszer az Országos Népzenei Gála szint megrendezésével zárul. Ezeken a rendezvényeken a 13. Országos Népzenei Minősítőn Aranypáva-díjat elérő szólisták és együttesek, valamint meghívásos alapon az Arany szakmai fokozatot elérő szólisták és együttesek vehetnek részt.

a.)   Térségi szint: Minden jelentkező szólista és csoport szakmai megmérettetésének és bemutatkozásának színtere.

Elérhető szakmai fokozatok: Megfelelt – Dicséretes - Kiváló

b.)  Országos szint: A 13. Országos Népzenei Minősítőn Arany, vagy Ezüst fokozatot, valamint a jelenlegi minősítő szakaszban térségi szinten Dicséretesen megfelelt, valamint a Kiválóan megfelelt szakmai fokozatot elérő szólisták és csoportok minősítése.

Elérhető szakmai fokozatok: Bronz fokozat - Ezüst fokozat - Arany fokozat.

Aranypáva – díj: Kaphatják zsűri döntése alapján az országos minősítőn Arany fokozatot elérők között is kiemelkedő teljesítményt nyújtó szólisták és együttesek.

b.)   Országos Népzenei Gála szint: A 13. országos népzenei minősítőn Aranypáva-díjat elért szólisták és együttesek minősítési szintje.

Elérhető szakmai fokozatok: Aranypáva Nagydíj (kaphatják azok a szólisták és együttesek, akik, illetve amelyek a KÓTA által szervezett 13. országos népzenei minősítőn ARANY PÁVA díjat nyertek el, és az országos népzenei gála szinten kiemelkedő teljesítményt nyújtottak).

 

Jelentkezés a minősítésre:

Az országos minősítésre jelentkezhetnek korhatár nélkül – korosztálynak megfelelő műsor összeállítással – az anyaországban és a határainkon túl élő magyar, valamint magyarországi nemzetiségi

·       Énekes és hangszeres szólisták

·       Hangszerkíséret nélkül éneklő népdalkörök és pávakörök

·       Hangszerkísérettel éneklő népdalkörök

·       Citera-, tambura-, fúvós-, vonós és vegyes összetételű népzenét játszó zenekarok.

A minősítő hangversenyen bemutatott műsoridő szólistáknál és kisebb létszámú csoportoknál 3-6 perc, énekes és hangszeres együtteseknél 8-10 perc lehet. Az időtartam a tiszta műsoridőt jelenti.

Kívánatos, hogy a bemutatott műsorok két tájegységből származó, vagy különböző hangulatú, illetve témakörű dalokból álljanak, továbbá, hogy az összeállítás egyik része lehetőleg helyi vagy nemzetiségi, annak hiányában tájegységi gyűjtésű népzenei anyag legyen.

A Népzenei Szakbizottság azt ajánlja, hogy a minősítést kérők műsoraik összeállításánál a néphagyomány gazdagságának és sokszínűségének stílusos bemutatására törekedjenek, legyenek tekintettel a népzenegyűjtők, kutatók, népzenei forrást felhasználó zeneszerzők évfordulóira. A népdalcsokroknak és a hangszeres blokkoknak adjanak címet, összeállítójukat lehetőleg nevezzék meg.

A minősítést kérő szólisták és együttesek jelentkezése formanyomtatványon történik (jelentkezési lapot e levéllel együtt, csekket a jelentkezés után postafordultával küldünk). A minősítőre jelentkező csoportnak és szólistának a jelentkezési laphoz műsortervet kell kapcsolni. A műsortervnek a bemutatott népdalcsokor címe, megnevezése mellett - a szerzői jogra tekintettel - az egyes népdalok kezdő sorát is tartalmaznia kell.

A nevezési díj az országos szinten szólistáknak 1.000 Ft, csoportoknak 2.000 Ft. Ebből azon szólisták és csoportok, akik és melyek a szövetség tagjai, 50%-os kedvezményt vehetnek igénybe. A befizetés a KÓTA címére szóló befizetési csekken történik, mely a szervezőktől igényelhető. A nevezési díj befizetését igazoló csekk fénymásolatát, a minősítést megelőzően a szervezők vagy a minősítést kérők juttatják el a KÓTA Titkárságára.

A minősítési cikluson belül mindhárom minősítési szinten minden együttes és szólista csak egyszer kaphat minősítési fokozatot.

A 13. országos minősítésen elért fokozat a 14. országos minősítésen való besorolásig, de legfeljebb annak lezárásáig érvényes.

Előzetes bejelentés nélkül, a helyszínen történő jelentkezéssel minősítést nem lehet kérni.

A minősítés mindhárom szintjén az együttesek és szólisták minősítési eredményét a KÓTA oklevéllel ismeri el. Azok az együttesek és szólisták, amelyek, illetve akik nem nyernek besorolást a fokozatok valamelyikébe, de a bemutatón szerepeltek, részvételi emléklapot kapnak a rendezőktől.