EMET logó EMMI logó

Beszámoló az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Csoóri Sándor Alap által támogatott (pály. azon.: CSSP-ZENEOKTAT_2018-0075), „A gyergyói népzene három generációs örökségvédelmi programja” projektünk eredményeirőlA Tisza-Folk Alapítvány 2018-ban a népzene oktatás indításának 20 éves jubileumát ünnepelte, melynek keretében szerettük volna kiterjeszteni és még tovább erősíteni az autentikus magyar népzene megőrzésében és oktatásában betöltött kiemelkedő és méltán elismert szerepét. Ennek megfelelően eddigi országos hatáskörét is jelentősen kibővítve és a határokat átlépve Gyergyó került kiválasztásra a népzenei örökségvédelem fókuszterületeként, ahol a feltárt és még feltáratlan népzenei kincsek egységes tudástárba történő mentését, mi több a gyergyói citerazene három generáció tudástárába történő egyidejű visszaültetését tűztük ki céljául, biztosítva ezáltal fennmaradását nemzetünk kincsei között a helyi felnövekvő és a jövő zenészpalántái számára.
Jelen pályázat lehetőséget biztosított arra, hogy ezt a nagyszabású programot végrehajtsuk. Anyagi biztonságot nyújtott ahhoz, a vállalt és kitűzött célokat zökkenőmentesen elérjük.

Első és legfontosabb dolgunk az volt, hogy szakmailag felkészült és a témában elhívatott szakembereket találjunk a feladatok elvégzésére. Csüllög Edina és Vadas László személyében, meg is találtuk a megfelelő munkatársakat. Mindkét Népzenészt, Népzenetanárt ismertük már a korábbi időszakokból, rendezvényeinkről, népzenei táborainkból! Mindig megbízható, szakmailag elismert és rendkívül felkészült kollégáknak tartottuk Őket!

A pályázati anyagban vállalt ütemben a következő lépéseket hajtottuk végre

  1. Az oktatási program erős bázisát széleskörű lefedettséget biztosító gyűjtési folyamat alapozta meg, mely az eddigi, gyűjtésben szerzett tapasztalatok alapján és a felgyűjthető népzenei anyag terjedelmét becsülve összesen 2 alkalommal végezték el kollégáink 8-8 nap alatt. A két alkalom a következők voltak: 2018.10.23-2018.10.30. és 2019.04.21.-2019.04.28. Többek között felkerestük: Péter István, Péter Vilmos, Ivácsony Imre, László Vilmos, Balla Julianna, Koszta István, Portik Dobos Péter citerásokat, Petréd Amália, Góga Rozália, adatközlőket.
  2. A program keretében felgyűjtésre került népzenei anyagot és a vitathatatlanul nagy hozzáadott értéket képviselő eddigi gyűjtéseket ezután a bevont oktatók egységes keretbe terelték, rendszerezték, megteremtve ezáltal egy mindmáig hiánypótló egységes gyergyói tudástárat hazai és helyi oktatók részére egyaránt. Ezt a rendszerezési munkálatot folytatni szeretnénk a jövő időszakban, mivel több anyag gyűlt össze, mint amire számítottunk és szeretnénk a feldolgozást nagyon precízen elvégezni.
  3. A tudástár összeállításával egy időben indult a program legjelentősebb, legnagyobb hangsúllyal tervezett része: az autentikus gyergyói citera- és énekzene hazai citeraoktatók körében történő terjesztése, valamint a felgyűjtött népzenei kincsek eredeti környezetbe történő visszaültetése az alábbi 3 fórumon keresztül:

A pályázat megvalósulásával, a következő eredményeket értük el

Válogatás az események fotóiból